Ընտանեկան նախագիծ

Վարժությունների կատարումը տան պայմաններում բավականին բարդ գործ է եթե մասնակիցները 2-ից ավելին են։

 

Առողջ ապրելակերպ

Ներածություն

Առողջ ապրելակերպը մարդկանց կենսագործունեության ապահովման, պահպանման և բարելավման միջոց է։Նպաստում է ներդաշնակ զարգացմանը առողջության պահպանման և ամրապնդմանը,ապահովում է բարձր աշխատունակություն և ստեղծագործական երկարակեցություն։

Առողջ ապրելակերպը իր մեջ ներառում է հետևյալ հիմնական մասերը՝

1.Աշխատանքի և հանգստի համաչափություն.

2.Բացասաբար ազդող սովորությունների մերժում.

3.Շարժողական գործողությունների արդյունավետություն.

4.Անձնական հիգիենա.

5.Սնունդի համաչափություն.

6.Աշխատանքի արդյունավետություն։

Հանգստի և աշխատանքի համաչափությունը կարևոր դերակատարություն ունի առողջ ապրելակերպը ապահովելու համար։Տնային պայմաններում հեռավար առցանց  ուսուցման եղանակով կրթություն ստանալը բերում է մի շարք խնդիրների ի հայտ գալուն և դրանց առանձնահատուկ լուծումներին։Եթե ֆիզկուլտուրայի դասերին մարզիչը հետևում է համազգեստին,վարժությունների կատարման ճշգրտությանը,ակտիվությանը,խաղերի ընթացքում կողմնորոշման ընդունակություններին,ապա հեռավար ուսուցման ժամանակ այդ ամենը կատարվում է աշակերտի կողմից կամ,առավելագունը, ծնողնեևի ուղորդմամբ։Այս ամենը բերում է նրան որ՝

1.Աշակերտը ինքը պետք է կազմակերպի իր ֆիզկուլտուրայի դասը տան պայմաններում,

2. Ապահովի հիգիենայի համապատասխան պայմանները ,

3. Չափավորի իր օրակարգը հանգստի և ֆիզիկական աշխատանքի միջև,

4. Հետևի իր անձնական հիգիենային՝ պահպանելով անվտանգության կանոնները տանը և դրսում,

5. Տեսաձայնագրի կատարված աշխատանքը և ուղարկի մարզչին գնահատման և թերությունները շտկման համար,

6. Չափավորի իր սննդակարքը։

Մարզիչը ,հաշվի առնելով այս ամենը,պետք է այնպիսի վարժություններ և առաջադրանքներ նեևկայացնել աշակերտին,որ նա կարողանա կատարել տան պայմաններում։ Մեծ խնդիր է առաջանում տան պայմաններում դինամիկ շարժողական գործողությունների կատարումը։Այդ խնդիրը կարելի է լուծել հետևյալ կերպ՝

1. Առավոտյան զբոսանք և վազք,

2. Ռիթմիկ պարեր,

3. Բնակելի շենքերի աստիճանավանդակով բարձրանալ և իջնել,ցատկեր և պարանով ցատք։

Շարժողական դինամիկ օրեկան ակտիվուփյունը պետք է տևի առնվազն ՝

ա.30 րոպե,զբոսանքի համար,

բ.15-20 րոպե ռիթմիկ պարերի համար,

գ.15 րոպե աստիճանավանդակով իջնել և բարձրանալ,

դ.պարանով ցատկեր։

Իմ կարծիքով սա միակ եղանակն է ֆիզիկական կարողությունները պահպանելու համար։

Մարզման հիգիենա

Մարզական պարապմունքները տնային պայմաններում պետք է կատարել հիգիենայի կանոններին համապատասխան։Աշակերտների և ընտանիքի կողմից կատարվող ֆիզիկական աշխատանքի անվտանգությունը պետք է ապահովել հետևյալ կերպ՝

1.Այն տարածքը, որը նախատեսված է մարզման համար, պետք է փոշիազերծել(գորգերը հատկապես)։

2.Տարածքը ազատել խանգարող իրերից(խաղալիքներ,գործիքներ,բարձեր և այլն)։

3.Մարզումից առաջ և հետո  օդափոխել այն սենյակը, որտեղ պատրաստվում եք կատարել վարժությունները։

4.Ապահովել թարմ օդի մուտքը պատուհանի կամ դռների միջոցով մարզական տարածք,բայց այնպես, որ տանը օդի հոսանք չլինի։

5.Ապահովել լուսավորությունը բնական կամ արհեստական եղանակով։

6.Լինել համազգեստով։

7.Պահպանել խիստ ծրագրավորած մեթոդը վարժություններում(հանգստի և ակտիվության չափաբաժինները)։

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը որ աշակերտները մնում են տանը պետք է հետևել սննդակարքին,կատարված աշխատանքի ծավալին,ինչպես նաև քնի օրակարգին։Սնունդի մեջ խստորեն պետք է նվազագույնի հասցնել գազավորված ըմպելիքների,չոր ուտեստների,քաղցրի և մաստակների առկայությունը։

Առօրյա կյանքում պետք է հետևել տան օդափոխությանը,բաղնիքում լոգանքին,շորերի խնամքին,օդափոխել առավոտյան սեփական անկողինը մոտ 15րոպե և քնելուց առաջ օդափոխել ննջասենյակը՝ ապահովելով առողջ քուն։

Մարմնակրթության նախագիծ

Մարտի 30-ից ապրիլի 14-ը աշխատակարգ

Մարմնակրթության պահանջներն են այս փուլում

1.Հիգիենայի պայմաններին հետևելը մարզումների ընթացքում և առօրյա կյանքում

2.Ձեզ հետաքրքրող մարզաձևերի մասին տեղեկությունների ներկայցում(մարզիկների և թիմերի մասին), ծնողների նվաճումները մարզական կյանքում

3.Տնային պայմաններում ֆիզիկական վարժությունների կատարում և ցուցադրում տեսահոլովակի կամ ուղիղ եթերի միջոցով սոցիալական ցանցերի կիրառմամաբ

4.Այգիներում և խաղահրապարակներում մարզումներ կատարելը ՝պահպանելով սոցիալական և հիգիենայի համապատասխան հեռավորություն։

Այս բոլոր տնային առաջադրանքների կատարումը ներկայացվում են սովորողի բլոգներում և հղում կատարում իմ էլ.փոստին՝ մատյանում գնահատման համար։

 

 

Հեռավար ուսուցման մարմնակրթության առաջադրանքներ

Վոլեյբոլ մարզաձևի անհատական տնային առաջադրանքներ

Ժամկետը մարտի 16-ից ապրիլի 14-ը

Վոլեյբոլ մարզաձևի ֆիզիկական պատրաստության կազմակերպումը տան պայմաններում կատարվում է ֆիզիկական վարժությունների և տեսական պատրաստության միջոցով։
Ֆիզիկական վարժությունները կառարվում են դինամիկ և ստատիկ եղանակով՝ չխանգարելով ընտանիքի և հարևանների անդորրը։Վարժությունների կատարումը ընդգրկում է մարմնի մկանային համակարգի բոլոր զանգվածները։
Վարժությունների կատարումը պետք է լինի խիստ կարգավորված բեռնվածությամբ հաշվի առնելով տարիքը,սեռը և մարզվածության աստիճանը։Վարժությունների կատարումը տնային պայմաններում պետք է տևի օրեկան մեկ դասաժամ(45 րոպե) և բաղկացած լինի երեք մասից՝նախապատրաստական,հիմնական և եզրափակիչ մասերից։Մարզումները կատարելու համար անհրաժեշտ է տնային պայմաններում 10 քմ. Իսկ սեփական տուն ունեցողների համար ինչքան մեծ տարածք այնքան լավ։ Նախապատրաստական մասը իրականացվում է ձգումների և մարմնամարզական նախավարժանքի միջոցով՝ նախապատևաստելով մարմինը հիմնական մասի։Երկրորդ մասում կատրվում են կքնիստեր,հենումներ,հրումներ,փորի պրես և տեղում ցատկային վարժություններ։Երրորդ փուլում կատարվում են թուլացնող ձգողական վարժություններ։ Կատարման արդյունավետությունը ստուգման եղանակը լինելու է դասերի ժամանակ թեստավորման միջոցով։
Վարժությունների ցանք՝
5- րդ դասարան հրում գետնին 20,կքանիստեր 20,ցատկեր 50 անգամ հենում գետնին 1 րոպե 3 անգամ
6-րդ դասարան հրում գետնին 20,կքանիստ 20,ցատկեր 50,հենում գետնին 1րոպե 3 անգամ
7-րդ դասարան հրում գետնին 25,կքանիստ 30,ցատկեր 60,հենում գետնին 1րոպե 3 անգամ
8-րդ դասարան հրում գետնին 30,կքանիստ 30,ցատկեր 60,հենում գետնին 1 րոպե 3անգամ
9-րդ դասարան հրում գետնին 40,կքանիստ 40,ցատկեր 70,հենում գետնին 1,5 րոպե 3 անգամ
10-րդ դասարան հրում 50,կքանիստ 50,ցատկ 100,հենում գետնին1,5 րոպե 4 անգամ
11-րդ դասարան հրում 50,կքանիստ 50,ցատկ 100,հենում գետնին1,5 րոպե 4անգամ։
Փորի պրես վարժությունը կատարվում է անհատական հնարավորություններից ելնելով,ինչպես նաև աղջիկների կողմից կատարվող վարժությունները։

Աշակերտների կողմից տեսական տնային առաջադրանքները ներառում են իրենց գիտելիքների ծավալը իրենց սիրված և նախնտրած մարզաձևերի մասին,ընտանիքի մարզական պատմությունը,սիրված մարզիկի մասին տեղեկատվությունը,որը պետք է արտացոլվի աշակերտների բլոգներում և տեսաձայնագրությունը ուղարկվի մարզիչին՝ գնահատում կատարելու համար։

Իմ էլեկտրոնային հասցեն՝

andranik-fizkult@mskh.am

andranikmanucharyan76@gmail.com

Լողափնյա վոլեյբոլ

Այսօր կայացավ կրթահամալիրի 30 ամյակին նվիրված լողափնյա վոլեյբոլի բաց առաջնությունը։Առաջնությանը մասնակցում են Երևանի թիվ 181,11,184,190 և Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի աղջիկների և պատանիների թիմերը։Առաջին հանդիպումը կայացավ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի և 181 հիմնական դպրոցի աղջիկների միջև։Մեր աղջիկները 2։0 հաշվով հաղթանակ տոնեցին ( Մանե Մանուկյան և Հասմիկ Պողոսյան)։Մյուս հանդիպումների արդյունքներն են՝աղջիկներ

114 -184      2:0

ՄՍԿՀ -11    0։2

Տղաներ՝

190-1  190-2     2:0

181- ՄՍԿՀ          0:2

189 -190-2           1:2

 

Երկրորդ օրվա արդյունքներն են՝

Աղջիկներ     114-181    2:0

ՄՍԿՀ-184   2:1

Տղաներ՝       190-  190-2     2:0

ՄՍԿՀ-11        2։1

Это слайд-шоу требует JavaScript.

 

 

 

Մարզական աշուն

20191011_123910Նախագիծ

Մարզական աշուն Արատեսում

Հոկտեմբերի 25-27ը

Մեկնում Կրթահամալիրի Մայր դպրոցից 11:00

Ժամանում `  27. 10. Մայր դպրոց                          18:00

 

Նախագիծը կազմակերպվում է վոլեյբոլի լրացուցիչ կրթության աղջիկների և պատանիների մասնակցությամբ մեկնելով Արատես ռազմամարզական ճամբար:Մասնակիցները հանդիսանում են Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի վոլեյբոլի հավաքական թիմի խաղացողներ:Այս նախագիծը նպատակ ունի մրցակցային և խաղային մեթոդների կիրառմամբ թիմերին պատրաստել մյուս տարվա կայանալիք Երևան քաղաքի դպրոցականների առաջնությանը և, հաղթանակի դեպքում, Հայաստանի դպրոցականների առաջնությանը:Նախագիծը իրականացվելու է նոյեմբեր ամսին երկօրյա գիշերեկացով:Տեղի է ունենալու երկու երեք ընկերական հանդիպումներ Եղեգնաձորի վոլեյբոլի հավաքական թիմերի հետ և Սիսիանի աղջիկների հավաքական թիմի հետ:

Նախագիծը լուծում է հետևյալ խնդիրները՝

 1. Մրցումային պատրաստություն
 2. Փորձի փոխանակում
 3. Թիմում ընկերասիրության և փոխօգնության հատկանիշների ձևավորում
 4. Հայրենագիտական գիտելիքների ձեռքբերում
 5. Վոլեյբոլի մարզադաշտի կառուցում

Այս նախագիծը ունի նաև հայրենագիտական նպատակ ծանոթացնելով երեխաներին Սմբատաբերթին,Թեղենյաց վանքի պատմությանը,այցելություն պատմամշակութային հուշարձաններ Զորաց Քարեր, Շաքիի ջրվեժ և եկեղեցիներ, ընկերական շփում և ծանոթացում մրցակից թիմի պատանիների հետ:

Նախագիծը իրականացվում է մասնակից երեխաների դրամական միջոցներով:

Նախագծի երթուղին՝Կրթահամալիրի Մայր դպրոց-Արարատ-Արենի -Եղեգնաձոր-Արատես-Շատին-Սելիմի լեռնանցք-Մարտունի-Սևան-Երևան:

Ճամբարի օրակարգ

Հոկտեմբերի 25

11.00 — մեկնում Մայր դպրոցից

14.00 -15.00 — ժամանում Եղեգնաձորի թիվ 1մարզադպրոց

15:30 Ընկերական հանդիպում Եղեգնաձորի վոլեյբոլի հավաքական թիմի հետ

17.00 — Խաղի ավարտ

17:30 ժամանում Արատես ռազմամարզական ճամբար

19.00 -20.00 — ընթրիք

21.00-22.00 —  զրույցներ խարույկի շուրջ

23.00 — քուն

Հոկտեմբերի 26 

8.30 — 9.00 — վերկաց, առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն

09.00-10.00 — նախաճաշ

10.30- աղջիկների թիմի մեկնում դեպի Սիսիան քաղաք

12:00 հանդիպում Սիսիանի մարզադպրոցի աղջիկների թիմի հետ

13:30 Խաղի ավարտ

14:00 ճաշ

15:00 Ուղություն դեպի Զորաց քարեր և Շաքիի ջրվեժ

16.00-Վերադարձ Արատես

17.00-18.00 — Հայրենի բնության դեղաբույսերը, մասրահավաք,

18.30-19.30 — ակտիվ  ինտելեկտուալ խաղեր

19.30-20.30 — ընթրիք

21.00 -22.00 — խարույկ, զրույցներ, քուն

Հոկտեմբերի 27

8.30 — վերկաց

9.00-10.00 — առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմամարզություն

10.00-10.30 —  նախաճաշ

11.00 —քայլք դեպի Սմբատաբերդ

14:00 վերադարձ դեպի Երևան

 

 

 

https://merieremyan.wordpress.com/2019/11/03/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մասնակիցների ցուցակ

 1. Նազարյան Վահե                  190
 2. Կիրակոսյան Արմեն             190
 3. Ալեքսանյան Դավիթ            190
 4. Գասպարյան Հովսեփ          190
 5. Ասլանյան Գարիկ                  190
 6. Պետրոսյան Դավիթ             190
 7. Պողոսյան Արման                 Մխիթար Սեբաստացի
 8. Մակարյան Դավիթ               190
 9. Վարդանյան Տիգրան          181
 10. Խաչատուրյան Գրիգորի   181
 11. Բաղդասարյան Վահան      181
 12. Երեմյան Մերի                         Մխիթար Սեբաստացի
 13. Նարինյան Նանե                   181
 14. Մակարյան Վարդան           181
 15. Մկրտչյան Անահիտ             Մխիթար Սեբաստացի
 16. Հարությունյան Էլեն           181
 17. Պողոսյան Սահակ                190    
 18. Հովակիմյան Մարիամ        114
 19. Պողոսյան Գայանե