Նոյեմբերի 2-7 աշժատաժամանակ

Նոյեմբերի 2-7 աշխատանքների բովանդակություն

10:00-12:00 բակային աշխատանքներ

12:00-13:00 մարզադաշտերի բարեկարգման աշխատանքներ

13:00-14:00 ծրագրերի և մեթոդական աշխատանքների վերլուծություն,թարմացուն և մշակում: