Ուսումնամարզական ճամբար Վաղաշենում հաշվետվություն

Օգոստոսի 25-ից 27-ը կատարված աշխատանքներն են՝ ընկերական հանդիպումներ Գավառի հավաքկան թիմի հետ,որը ավարտվեց մեր թիմի հաղթանակով

Բնապահպանական աշխատանքներ Սևանի բնապապանական ճամբարի լողափի մոտ 400-500 մետր երկարությամբ մաքրումը

Ուսումբամարզական պարապմունքների կատարումը անտառային և լողափային պայմաններում։

Վոլեյբոլի2022-2023թ. ծրագիր 6-12-րդ դասարան 2021-2022ուս.տարի

Վեցերորդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Ծանոթացնել մարզաձևի պատմությանը
2. Մշակել շարժողական ընդունակությունները
3. Դաստիարակել բարոյակամային ընդունակությունները
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 70 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային
պատրաստություն 10ժամ,նորմատիվ պահանջների հանձնում 6ժամ,բժշկակենսաբանական զննում` 2ժամ

Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,պատմություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա
Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական մարզաբազա

Ստուգման և գնահատման կարգը

2 4 6 8 10
1 Գնդակի նետումներ նշանակետին
/1 մ շառավիղ 6 մետրից/ 10 անգամ 2 4 6 8 10
2 Փոխանցում գլխավերևում 1,5-2մ.բարձրությամբ 4 6 8 10 12
3 Փոխանցում ներքևից պատին նշանակետին 4 6 8 10 12
4 Սկզբնահարված ներքևից 10 անգամ ցանցի վրայով 5մ.հեռավորույունից 2 4 6 8 10

7-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Մարզաձևի մասին գիտելիքների ձեռքբերում
2. Մշակել շարժողական ընդունակություններ
3. Ձևավորել բարոյակամային ընդունակությունները
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 14ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկակենսաբանական զննում` 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական մարզաբազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

2 4 6 8 10
1 Փոխանցում գլխավերևում 6 8 10 12 14
2 Փոխանցում ներքևից գլխավերևում 5 7 10 12 15
3 Սկզբնահարված 5/10 6/10 7/10 8/10 10/10
4 Արագացումներ 6Χ5 մ 25վ 23վ 21վ 20վ 18վ

8-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Մարզաձևի մասին գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 16ժամ,նորմերի
հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

1 Գնդակի նետումներ հեռ /1կգ/ 10մ 12մ 14մ 18մ 20մ
2 Փոխանցում վերևից գլխավերևում 10 12 14 16 20
3 Փոխանցում ներքևից գլխավերևում 4 6 8 10 12
4 Սկզբնահարված նշանակետին /3*3մ/ 2/10 4/10 6/10 8/10 10/10

9-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկակն պատրաստություն 16ժամ,խաղային պատրաստություն 18ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա

Ստուգման և գնահատման կարգը

Գնդակի նետումներ հեռ /1կգ/ 12մ 14մ 16մ 18մ 20մ
2 Փոխանցումներ վերևից զույգերով 10 14 16 20 25
3 Փոխանցումներ ներքևից պատին 10 14 16 20 25
4 Հ/հ նշանակետին /3*3մ/ 2 4 6 8 10
4 Սկզբնահարված /3*3մ/ 3/15 5/15 7/15 10/15 15/15

10-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջա•իտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.

11-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջա•իտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ

Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

1 Փոխանցումներ վերևից 15 20 25 30 35
2 Փոխանցումներ ներքևից 15 20 25 30 35
3 Սկզբնահարվածներ /3Χ3/նանակետին 3/10 5/10 7/10 8/10 10/10
4 Գնդակի նետումներ հեռ մետր 12 14 18 20 25

12-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
4. Կոլեկտիվիզմի դաստիարակում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,պատմություն,ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.

Վոլեյբոլի չափորոշիչ ծրագիր

1.Տեղաշարժեր բարձր, միջին և ցածր կեցվածքով առաջ, հետ,կողմ,դեմքով առաջ,մեջքով առաջ:
2.Տեղաշարժեր քայլքով,վազքով,ցատկտոցով,ցատկով:
3.Տեղաշարժեր արագացումով,կանգառներով,ազդանշաններով կողմ,հետ,առաջ:
4.Գնդակի փոխանցում վերևից երկու ձեռքով գլխավերևում,տեղում,տեղաշարժվելով առաջ,հետ,կողմ,ցատկով,աճպարարելով:
5.Գնդակի ընդունում վերևից երկու ձեռքով:
6.Գնդակի փոխանցում ներքևից երկու ձեռքով ևմեկ ձեռքով:
7.Գնդակի փոխանցում և ընդունում ներքևից երկու ձեռքով տեղում և տեղաշարժվելով առաջ,հետ,կողմ:
8.Գնդակի ընդունում վերևից կամ ներքևից երկու ձեռքով սկզբնահարվածից:
9.Հարձակվողական հարված ցանցի վրայով կանգնած ր ցատկով եղանակով:
10.Հարձակվողական հարված խաղնկերոջ փոխանցումից:
11.Հարձակվողական հարված նշանակետին կամ խաղնկերոջ ուղությամբ ցանցի վրայով:
12.Գնդակի ընդունում ներքևից և վերևից երկու ձեռքով հարձակվողական հարվածից հետո:
13.Սկզբնահարվածի կատարում ներքևից ուղիղ, ներքևից կողային եղանակով:
14. Սկզբնահարվածի կատարում վերևից ուղիղ,վերևից կողային եղանակով:
15. Սկզբնահարվածի կատարում նշանակետին:

Читать далее «Վոլեյբոլի2022-2023թ. ծրագիր 6-12-րդ դասարան 2021-2022ուս.տարի»

Ուսումնամարզական ճամբար Վաղաշենում

Ուսումնամարզական ճամբար նախագիծը կազմակերպվում է  օգոստոսի 25-27-ը վոլեյբոլի լրացուցիչ կրթության պատանիների և աղջիկների թիմերի մարզիկների կողմից և նպատակ ունի ծանոթացնել ուսումնամարզական պատրաստության կողմերին,բնապահպանական աշխատանքներ կատարել,մարզական պարապմունքներ կազմակերպել։Ուսումնամարզական ճամբարը կնպաստի մարզիկների մոտ ինքնակազմակերպման հատկությունների զարգացմանը,մարզական օրակարգին հետևելը և մարզական կարողությունների ամրապնդմանը։

Ճամբարային գործունեությանը իր մասնակցություննէ հայտնել  նաև Գավառ քաղաքի Մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաները,որոնց հետ վոլեյբոլի հանդիպում կունենան մեև թիմի սաները։Մրցումը կկազմակերպվի փառատոնային ձևաչափով՝հնարավորին շատ խաղ խաղալով։

Ուսումնամարզական ճամբարի խնդիրներն են՝ Սևանի ափամերձ տարածքի մաքրումը,մարզական նոր կարողությունների ձեռքբերումը,ճամբարային գործունեությամբ զբաղվելու հմտությունների տիրապետումը։

Անհրաժեշտ իրեր․

 1. ճանապարհի բրդուճներ, ջուր
 2. տաք հագուստ
 3. քնապարկ
 4. լապտեր
 5. անհատական սպասք (բաժակ, ափսե, գդալ, պատառաքաղ)
 6. հիգիենայի պարագաներ
 7. լողազգեստ, լողի պարագաներ (սրբիչ, արևապաշտպան քսուկներ, հարմար հողաթափեր)
 8. արևապաշտպան գլխարկ
 9. մարզական հագուստ
 10. մարզական կոշիկներ

Արժեքըմեկսովորողիհամար— 8.000 դրամ (ճանապարհածախս, սնունդ)

Օգոստոսի 25

 • 8։00 ժամերգություն Սուրբ Երրորդություն ելեղեցում
 • 08։15-Մեկնում Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու բակից
 • 10։30-Կանգառ Հայրավանքում, բրդուճների ընդմիջում, Հայրավանքի տարածքի ուսումնասիրություն և մաքրում
 • 12։00-հանդիպում ընկերական խաղ Գավառի N2  միջնակարգ դպրոցի վոլեյբոլի պատանիների թիմի հետ
 • 15:00-Ժամանում Վաղաշենի վրանային արշավախմբային ճամբար,իրերի տեղավորում։
 • 16:00 լող
 • 16։30-Ճաշ
 • 17:30-19։00 մարզական պարապմունք
 • 19։30-Ընթրիք
 • 20։00-21։00- Խարույկի շուրջ քննարկում՝ վոլեյբոլի մարզաձևի հիմնախնդիրների և առաջիկա աշխատանքների նախագծում։
 • 21։30-22։00-Քնի նախապատրաստական աշխատանքներ
 • 22:00- Քուն

Օգոստոսի 26

7։30 վերկաց

7։45-8։45 առավոտյան նախավարժանք պարապմունք Սևանի ափին

9։00 նախաճաշ

10։00-12:00 մարզական պարապմունք

12։15-13:00 ազատ ժամ

13։00 ճաշ

14։00 Սևանի ափամերձ տարածքի մաքրում

16։00 մարզական խաղային պարապմունք

18։30- անձնական ժամ

19։30 ընթրիք

20։00 խարույկի շուրջ քննարկում վոլեյբոլի և  մյուս մարզաձևերի մասին

22։00 քուն

Օգոստոսի 27

7։45 վերկաց

8։00 մարզական պարապմունք նախավարժանք Սևանի ափին

9։00 նախաճաշ

9։30 հանգիստ

11։00  լող

12։00 ճաշ

13։00 իրերի հավաքում

14։00 ընկերական հանդիպում Գավառի N2 միջնակարգ դպրոցի վոլեյբոլի հավաքական թիմի հետ

17։00 ժամանում Երևան։

Մասնակիցների ցուցակ’

1.Մկրտչյան Անահիտ 11-րդրդ ՄՍԿՀ

2.Հակոբյան Նարինե  8-րդ ՄՍԿՀ

3.Պետրոսյան Մելանյա 8-րդ ՄՍԿՀ

4.Մանուկյան Հասմիկ 11-րդ 190

5Համբարձումյան Աիդա 8-րդ 181

6.Մովսիսյան Մանե 8-րդ 181

7.Մկրտչյան Ալվարդ 8-րդ 181

8.Իսրայելյան Էլեն 12-րդ 112

9.Հովհաննիսյան Վազգեն 10-րդ 190

10.Խալաթյան Ռաֆայել 10-րդ ՄՍԿՀ

11.Պողոսյան Գևորգ 9-րդ 181

12.Անանիկյան Մելսիկ 10-րդ 190

13.Գրիգորյան Արտաշես 12-րդ 190

14.Ղամբարյան Նարեկ 9-ր 181

15.Պետրոսյան Յանա 7-րդ 162

16.Գևորգյան Հայրապետ10-րդ 112

17.Բաղդասարյան Վահան 10-րդ 190

18.Սահակյան Մադլեն 11-րդ 190

19.Սահակյան Նատալի 11-րդ 174

20.Մանուչարյան Տաթև 8-րդ 196

21.Մանուչարյան Սաթենիկ 6-րդ 196

22.Պողոսյան Կիմ 10-րդ ՄՍԿՀ

23.Պողոսյան Խորեն 9-րդ 181

24.Հայրանյան Անի 11 113

25.Հայրանյան Մարիամ 12 113

 

 

 

Անդրանիկ Մանուչարյան

ՀԱՅՏ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ

Ճամփորդության վայրը`Գեղարքունիքի մարզ, Վաղաշեն բնապահպանական ճամբար
Մասնակիցները (դպրոց, դասարան, խումբ, ջոկատ)Կրթահամալիրի ավագ և միջին դպրոցի և վոլեյբոլի լրացուցիչ կրթության սովորողներ
Ճամփորդության նպատակը (նախագծի հղումը)`     Ուսումնամարզական ճամբար Վաղաշենում
Ճամփորդության օրը, ժամկետը (սկիզբ-ավարտ)՝  25. 08. 2021  Սկիզբ՝ ժամը՝ 8:45  Ավարտ 27.08.2022՝ժամը՝17:00  
Օգտագործվող միջոցներ`Նկարահանող թվային միջոցներ
Ճամփորդության պատասխանատու (ներ)`Անդրանիկ Մանուչարյան  
Օգնական (ներ)` 
Մեքենան (մակնիշ, համարանիշ)` 
Մեքենայի նստատեղերի քանակը17  
Վարորդը (անուն, ազգանուն, հեռախոս)` 
Վարորդին վճարվող գումարի չափը`40 հազար դրամ
Վճարողը`Կրթահամալիրի և ծնողների միջոցներով
  
Ծրագրի ղեկավար`Մարթա Ասատրյան,Լուսինե Բուշ
Հաստատում եմ՝ կրթահամալիրի տնօերնՍ․Մարկոսյան

Մասնակիցներ՝ անուն, ազգանուն, դասարան

1.Մկրտչյան Անահիտ 11-րդրդ

2.Հակոբյան Նարինե  8-րդ

3.Պողոսյան Մելանյա 8-րդ

4. Քեքեջյան Մելանյա 8-րդ

5.Մանուկյան Հասմիկ 11-րդ

6.Համբարձումյան Աիդա 8-րդ

7. Մովսիսյան Մանե 8-րդ

8.Մկրտչյան Ալվարդ 8-րդ

9.Իսրայելյան Էլեն 12-րդ

10.Հովհաննիսյան Վազգեն 10-րդ

11.Խալաթյան Ռաֆայել 10-րդ

12.Պողոսյան Գևորգ 9-րդ

13.Անանիկյան Մելսիկ10-րդ

14.Մանուկյան Արթուր 10-րդ

15.Գրիգորյան Արտաշես 12-րդ

16.Ղամբարյան Նարեկ 9-ր

17.Պետրոսյան Յանա 7-րդ

18.Բաղդասարյան Վահան 10-րդ

19.Գևորգյան Հայրապետ11-րդ

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգոստոսի 22-27 աշխատակարգ

Օգոստոսի 22

9։00-10։00-առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

10։00 մարզադաշտերի խնամում և բարեկարգում

12։00-12:30 ընդմիջում

12։30-13:00 ընդհանուր պարապմունք

13։00-14:00 2022-2023թ ուսումնական տարվա ծրագրերի վերամշակում