Անհատական աշխատաժամանակ մարտի 26-30-ը

Անհատական աշխատաժամանակ

Մարտի 26

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:30 «Սեբաստիա» մարզադաշտերում  բարեկարգման աշխատանքներ,

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00  ինքնակրթություն, աշխատանք մասնագիտական խրագրերի վրա

Մարտի 27

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:30 «Սեբաստիա» մարզադաշտերում  բարեկարգման աշխատանքներ,

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00  ինքնակրթություն,

Մարտի 28

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20-10:00-պար

10:00-12:30 «Սեբաստիա» մարզադաշտերում  բարեկարգման աշխատանքներ,

Մարտի 29

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:30 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, «Սեբաստիա» մարզադաշտեր

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00  ինքնակրթություն, մատենավարություն

Մարտի 30

9:00-9:20 ընդհանուր պարապմունք

9:20- 10:00 պար

10:00-12:30 միջավայրի բարեկարգման աշխատանքներ, «Վահան ասատրյան» պուրակ

12:30-13:00 ընդմիջում

13:00- 14:00  ինքնակրթություն, աշխատանք քոլեջի մոդուլային  «ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ»ծրագրի վրա