Աշնանային դպրոց

Շաբաթական աշխատաժամանակ

Հոկտեմբերի 24
10:00-12:30 մարզադահլիճի բարեկարգում
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-15:00 տարածքի բարեկարգում
15:00-18:00  լրացուցիչ կրթության մարզումներ     
Հոկտեմբերի 25
10:00-12:30  մարզադահլիճի բարեկարգում
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-16:00       տարածքի բարեկարգում
Հոկտեմբե
րի 26
10:00-12:30 մարզադահլիճի բարեկարգում
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-18:00       լրացուցիչ կրթության մարզումներ     

Հոկտեմբե
րի 27
10:00-12:30 մարզադահլիճի բարեկարգում
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-16:00       տարածքի բարեկարգում
Հոկտեմբե
րի 28
10:00-12:30 մարզադահլիճի բարեկարգում
12:30-13:00 ընդմիջում
13:00-14:00 պարապմունք
14:00-15:00       տարածքի բարեկարգում
15:00-18:00      լրացուցիչ կրթության մարզումներ