Ֆիզիկական խնդիրները և լուծման եղանակները

Երեխաների առողջության  զարգացման և ամրապնդման գործնթացում ի հայտ են գալիս մի շարք խնդիրներ,որոնք աննկատ են ընթանում ու զարգանում։Դրանք են մարմնի կառուցվածքի թերությունները,որոնք կարող են լինել ինչպես չմարզված այնպես ել մարզված երեխաների մոտ։Այդ խնդիրները ի հայտ են գալիս արդեն ավելի մեծ հասուն տարիքում երբ խնդրի լուծումը դառնում է անհնարին կամ մասնակի։

Առողջության ամրապնդման անվտանգությունը սկսվում է վաղ տարիքից՝ երբ երեխան նոր սկսում է տեղաշարժվել ինքնուրույն տարածության մեջ և ըմկալել միջավայրը։Միջավայրը պետք է հնարավորին ընկալելի և անվտանգ լինի այդ տարիքի երեխաների համար(8 -12 ամսեկան)։Նույնը կարելի է ասել նաև 1-3 տարեկան երեխաների մասին,որոնք արդեն քայլում են ինքնուրույն և իրենց շրջապատող  աշխարհը ուսումնասիրելու ցանկություն ունեն։Այդ աամենակարևոր ժամանակահատվածը ծնողները աչքաթող են անում աննշան ֆիզիկական խնդիրները,որոնք հետագայում ազդում են երեխայի ֆիզիկական առողջության վրա։Դա բացատրվում է ծնողների գիտելիքների և ուշադրության բացակայությամբ։Հաճախ բուժհաստատության աշխատողը չի նկատում այդ աննշան խնդիրները,որովհետև անզեն աչքով և երեխայի մարմինը շոշափելով դրանք չեն երևում։Այդ խնդիրները արտահայտվում են շարժողական գործողությունների ընթացքում,վարժություններ կատարելիս։

Ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետը պետք է ուշադրություն դարձնի երեխաների ֆիզիկական առողջության ,վարժությունների կատարման ճշգրտության և ֆիզիկական կեցվածքի առամձնահատկությունների վրա։

Նախակրթարաններում երեխաների միջև ֆիզիկական կարողությունների տարբերությունները նկատելի են դառնում և, ըստ տարեկան ծրագրավորված օրացույցի, կատարվում են մարմնակրթության դասնթացներ։Մասնագետ դաստիարակի կողմից երեխայի մոտ նկատվելիք ֆիզիկական շարժողական թերացումները պետք է գրանցվի(որպես նորմատիվ պահանջ) մատյանում   և խորհրդատվական կարգով ներկայացվի մարմնակրթության մասնագետին և անպայնան ծնողներին։Նորմատիվ պահանջները պետք է համապատասխանեն երեխաների ֆիզիկական կարողություններին և նպաստեն երեխաների մոտ գիտելիքների ձեռքբերմանը(կատարվեն տնային առաջադրանքների ձևաչափով),հետագայում  գնահատման ձևով խրախուսվեն։

Հիմնական խնդիրներն են երեխաների մոտ՝

1.Գիրություն,ճարպակալում

2.Ֆիզիկական ընդունակությունների թերացում

3.Մարմնի կառուցվածքի թերություններ

4.Դիստրոֆիա։

Գիրությանը,այնուհետև ճարպակալումը,ֆիզիկական ընդունակությունների թերությունները հիմնականում ֆիզիկական անգործության հետևանքներն են,որը բերում է տվյալ խնդիրների առկայությանը։

Դիստրոֆիան անբավարար սնուցման հետևանք է,որը ունի սոցիալական բաղադրիչ՝անբավարար սննդակարքի հետևանքով։

Այս բոլոր խնդիրների լուծման հետևում կանգնած է մեծ ճշգրիտ,մանրակրկիտ ու անհատական աշխատանք ամեն երեխայի խնդրի լուծման համար։

Ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետները պետք է հաշվի առնեն այս բոլոր խնդիրները և լուծման մեթոդներ և միջոցներ գտնեն այս խնդիրները լուծելու համար։

Գիրության և ճարպակալության խնդիրը լուծելու համար հարկավոր են երկարատև զբոսանքներ,քայլարշավներ,բարձունքի հաղթահարումնեև սննդակարքի չափավորում։

Ֆիզիկական թերությունները շտկվում են մարզաձևով զբաղվելը,առավոռյան նախավարժանքը և մարմնամարզական գործիքներով պարապելը։

Մարմնի կառուցվածքի թերությունները շտկվում են բուժական ֆիզկուլտուրայի վարժությունների միջոցով,առանձնահատուկ բեռնվածությամբ և ֆիզիկական վարժությունների ճշգրիտ կատարումով։

Դիստրոֆիան պետք է լուծել սննդակարքի օրապահիկի չափաբաժինների կարգավորված սննդանյութի ընդունումով և ֆիզիկական ցածր բեռնվածության վարժություններով(կարճ տարածության քայլք և այլն)։

Նոյեմբերի 1-5 աշխատաժամանակ

1.11.21

10։00 -12:00 Ծառերի և մարզադաշտերի խնամք

12։00-13:00 սովորողների հետ մարզական պարապմունքներ

15։00-18:00 վոլեյբքլի ծրացուցիչ կրթության մարզումներ

2.11.21

10։00 -12:00 Մարզադաշտերի և դահլիճիխնամք

12։00-13:00 մարզական պարապմունքներ

03.11.21.

10։00-12:00 Մարզադաշտերի խնամք

12։00-13։00 Մարզական պարապմունաներ

14։00-17։00 Լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզում

04.11.21.

10։00-12:00 մարզադաշտերի և մարզադահլիճների խնամք

12։00-13:00 մարզական պարապմունքներ

05.11.21.

10։00-12:00 մարզադաշտերի և մարզասևահների խնամք

12։00-17:00 լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզումներ։

Հոկտեմբերի 25-29 աշխատաժամանակ

25.10.2021.

10։00- 12:30 Բարեկարգման աշխատանքներ,ծառի տնկիների համար նախապատրաստվող հողային աշխատանքներ։

12։30- 13։00 ընդմիջում

13։00-14։00 մարզական ժամ։

14։00-18:00 լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզումներ։

26.10.2021.

9։30-14։00

Մարզադաշտերի և հարակից կանաչապատ տարածքների բարեկարգում

Ֆուտբոլային փառատոն Ծաղկունքում

Օգոստքսի 27-ին Գագարին նախագծի շրջանակներում Ծաղկունք գյուղի ֆուտբոլի մարզադաշտում անցկացվելու է ֆուտբոլային փառատոն,որտեղ մասնակցելքւ են մեր կրթահամալիրի սովորողները՝մեկ խումբ աղջիկ և երկու խումբ տղաներ։Մասնակցության նպատակն է զարգացնել միջհամայնքային կապը կրթօջախների միջև ֆուտբոլային հանդիպումների միջոցով։

https://mskhgagarinproject.wordpress.com/2021/08/17/mrcashar/

Մարզական ընտրության գործունեության ծրագիր

Մարզական ընտրության ծրագիրը ներառում է 4-րդ և 5-րդ դասարանների մարզիկների գործունեությունը։Մարզական գործունեության նպատակն է՝

1.Զարգացնել երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունները,

2.Զարգացնել ֆիզիկական ընդունակությունները,

3.Գիտելիքներ փոխանցել տարբեր մարզաձևերից,

4.Ուսուցանել տարբեր մարզաձևերի կանոնները,

5.Ձևավորել երեխաների մոտ ընկերասիրություն,

6.համատեղ ընդհանուր գործունեություն ծավալել խաղի կանոններին համապատադխան,

7. Անձի մոտ ձևավորել արդար խաղի սկզբունքները։

Ընտրության գործունեությունը կազմակերպվում է մարզադահլիճում կամ մարզադաշտում,կախված եղանակային պայմաններով։Անցկացվում է շաբաթական 4 դասաժամ սկզբունքով՝ երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին։

Դասի կառուցվածքում՝ ներգրավիչ և հիմնական,շեշտը դրվում է ֆիզիկական կարողությունների ամրապնդմանը,իսկ հիմնական մասի մյուս հատվածում մարզախաղերի միջոցով այդ կարողությունների կատարելագործմանը։

Ընտրությանբգործունեությունը կարող է իր մեջ ընդգրկել մարզական խաղերի,փառատոնների,մրցաշարերի մասնակցություն,որը անցկացվում է արտադասարանային ծրագրին համապատասխան։Ընտրության գործունեության խումբը կարող է մասնակցել ռազմամարզական,բնապահպանական,ուսումնական և մրցումային ճամբարներին՝կրթահամալիրի տարեկան ծրագրերի շրջանակներում։

Ընտրության գործունեության աշխատանքները ներկայացվում են սովորողների և դասավանդողների բլոգերում։

Լրացուցիչ կրթության գործունեություն 2021-2022 թթ ուսումնական տարում

Օգոստոսի 21-30
Մարզման օրերը

Երկուշաբթի 16։30 -20:00

Չորեքշաբթի 16։00 — 20:00

Ուրբաթ 16։00-20:00

Շաբաթ 12։00-15:00

Մարզական ծավալ՝120- րոպե։

Նպատակը՝

1.Մարզումների միջոցով նպաստել վոլեյբոլ խաղի տիրապետմանը,

2.Զարգացնել ֆիզիկական կարողությունները,

3.Ձեռքբերել ֆիզիկական մասնագիտական հմտություններ,

4.Վոլեյբոլի միջոցով ընկերասիրության և մարզիկին բնորոշ հատկություններ ձևավորել,

5.Մասնակցել դպրոցական,համայնքային,Հանրապետական և միջազգային մրցումներին ու մրցաշարերին,

6.Մասնակցել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսումնական նախագծերին։

Վոլեյբոլի ծրագիր 6-12-րդ դասարան 2021-2022ուս.տարի

Վեցերորդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Ծանոթացնել մարզաձևի պատմությանը
2. Մշակել շարժողական ընդունակությունները
3. Դաստիարակել բարոյակամային ընդունակությունները
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 70 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային
պատրաստություն 10ժամ,նորմատիվ պահանջների հանձնում 6ժամ,բժշկակենսաբանական զննում` 2ժամ

Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,պատմություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա
Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական մարզաբազա

Ստուգման և գնահատման կարգը

2 4 6 8 10
1 Գնդակի նետումներ նշանակետին
/1 մ շառավիղ 6 մետրից/ 10 անգամ 2 4 6 8 10
2 Փոխանցում գլխավերևում 1,5-2մ.բարձրությամբ 4 6 8 10 12
3 Փոխանցում ներքևից պատին նշանակետին 4 6 8 10 12
4 Սկզբնահարված ներքևից 10 անգամ ցանցի վրայով 5մ.հեռավորույունից 2 4 6 8 10

7-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Մարզաձևի մասին գիտելիքների ձեռքբերում
2. Մշակել շարժողական ընդունակություններ
3. Ձևավորել բարոյակամային ընդունակությունները
4. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 14ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկակենսաբանական զննում` 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական մարզաբազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

2 4 6 8 10
1 Փոխանցում գլխավերևում 6 8 10 12 14
2 Փոխանցում ներքևից գլխավերևում 5 7 10 12 15
3 Սկզբնահարված 5/10 6/10 7/10 8/10 10/10
4 Արագացումներ 6Χ5 մ 25վ 23վ 21վ 20վ 18վ

8-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Մարզաձևի մասին գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 16ժամ,նորմերի
հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

1 Գնդակի նետումներ հեռ /1կգ/ 10մ 12մ 14մ 18մ 20մ
2 Փոխանցում վերևից գլխավերևում 10 12 14 16 20
3 Փոխանցում ներքևից գլխավերևում 4 6 8 10 12
4 Սկզբնահարված նշանակետին /3*3մ/ 2/10 4/10 6/10 8/10 10/10

9-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկակն պատրաստություն 16ժամ,խաղային պատրաստություն 18ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա

Ստուգման և գնահատման կարգը

Գնդակի նետումներ հեռ /1կգ/ 12մ 14մ 16մ 18մ 20մ
2 Փոխանցումներ վերևից զույգերով 10 14 16 20 25
3 Փոխանցումներ ներքևից պատին 10 14 16 20 25
4 Հ/հ նշանակետին /3*3մ/ 2 4 6 8 10
4 Սկզբնահարված /3*3մ/ 3/15 5/15 7/15 10/15 15/15

10-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջա•իտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.

11-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջա•իտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ

Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը

1 Փոխանցումներ վերևից 15 20 25 30 35
2 Փոխանցումներ ներքևից 15 20 25 30 35
3 Սկզբնահարվածներ /3Χ3/նանակետին 3/10 5/10 7/10 8/10 10/10
4 Գնդակի նետումներ հեռ մետր 12 14 18 20 25

12-րդ դասարան

Պահանջվող խնդիրները
1. Տեսական գիտելիքների ձեռքբերում
2. Շարժողական ընդունակությունների մշակում
3. Տեխնիկական և տակտիկական հնարքների ուսուցում և կատարելագործում
4. Կոլեկտիվիզմի դաստիարակում
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,պատմություն,ֆիզիկա,ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ վոլեբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.

Վոլեյբոլի չափորոշիչ ծրագիր

1.Տեղաշարժեր բարձր, միջին և ցածր կեցվածքով առաջ, հետ,կողմ,դեմքով առաջ,մեջքով առաջ:
2.Տեղաշարժեր քայլքով,վազքով,ցատկտոցով,ցատկով:
3.Տեղաշարժեր արագացումով,կանգառներով,ազդանշաններով կողմ,հետ,առաջ:
4.Գնդակի փոխանցում վերևից երկու ձեռքով գլխավերևում,տեղում,տեղաշարժվելով առաջ,հետ,կողմ,ցատկով,աճպարարելով:
5.Գնդակի ընդունում վերևից երկու ձեռքով:
6.Գնդակի փոխանցում ներքևից երկու ձեռքով ևմեկ ձեռքով:
7.Գնդակի փոխանցում և ընդունում ներքևից երկու ձեռքով տեղում և տեղաշարժվելով առաջ,հետ,կողմ:
8.Գնդակի ընդունում վերևից կամ ներքևից երկու ձեռքով սկզբնահարվածից:
9.Հարձակվողական հարված ցանցի վրայով կանգնած ր ցատկով եղանակով:
10.Հարձակվողական հարված խաղնկերոջ փոխանցումից:
11.Հարձակվողական հարված նշանակետին կամ խաղնկերոջ ուղությամբ ցանցի վրայով:
12.Գնդակի ընդունում ներքևից և վերևից երկու ձեռքով հարձակվողական հարվածից հետո:
13.Սկզբնահարվածի կատարում ներքևից ուղիղ, ներքևից կողային եղանակով:
14. Սկզբնահարվածի կատարում վերևից ուղիղ,վերևից կողային եղանակով:
15. Սկզբնահարվածի կատարում նշանակետին:

Читать далее «Վոլեյբոլի ծրագիր 6-12-րդ դասարան 2021-2022ուս.տարի»

Մարզական ակումբի ծրագիր 2021-22թթ.

Նպատակը և խնդիրները

Մարզական ակումբի ծրագիրը նպատակ ունի ներառել վոլեյբոլ մարզաձևով զբաղվող աղջիկներին և տղաներին կրթահամալիրի ուսումնական ծրագրերի շրջանակներում, դասերի և արտադասարանային լրացուցիչ կրթության ընթացքում:Ծրագիրը իր մեջ ընգրկում է այն մեթոդները և միջոցները, որոնք կիրառվում են վոլեյբոլի մարզական մասնագիտացված ակումբներում և նպատակ են հետապնդում պատանի վոլեյբոլիստներին ապահովել պատրաստության այնպիսի չափանիշ ,որը նպաստում է ՀՀ.վոլեյբոլի մրցաշարերում մրցանակային տեղ զբաղեցնելու համար:Ծրագրի մեջ ընդգրկված են պատրաստության բոլոր կողմերը՝ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն,տեխնիկական և տակտիկական պատրաստություն,համալիր պատրաստություն,հոգեբանական պատրաստություն,խաղային պատրաստություն, տեսական պատրաստություն և մրցավարություն:Մարզական ակումբի մարզումները անցկացվում են ՝

Читать далее «Մարզական ակումբի ծրագիր 2021-22թթ.»

Դեպի Արագած

Օգոստոսի 22-ին Ավագ դպրոցի մի խումբ սովորողների հետ մեկնեցինք Արագածը նվաճելու։

Այդ հետաքրքիր աշխատանքը սկսբեց Սուրբ Երրորդության եկեղեցու բակից մինչև Արագածի Քարե լիճ ՝մեքենայով իսկ մյուս հատվածը մինչև գագաթ ՝ոտքով։

Երեխաները ցույց տվեցին իրենց դժվարությունները հաղթահարելու կամքը և համառորեն կամաց- կամաց նվաճեցին բարձունքը։