Ֆիզիկական խնդիրները և լուծման եղանակները

Երեխաների առողջության  զարգացման և ամրապնդման գործնթացում ի հայտ են գալիս մի շարք խնդիրներ,որոնք աննկատ են ընթանում ու զարգանում։Դրանք են մարմնի կառուցվածքի թերությունները,որոնք կարող են լինել ինչպես չմարզված այնպես ել մարզված երեխաների մոտ։Այդ խնդիրները ի հայտ են գալիս արդեն ավելի մեծ հասուն տարիքում երբ խնդրի լուծումը դառնում է անհնարին կամ մասնակի։

Առողջության ամրապնդման անվտանգությունը սկսվում է վաղ տարիքից՝ երբ երեխան նոր սկսում է տեղաշարժվել ինքնուրույն տարածության մեջ և ըմկալել միջավայրը։Միջավայրը պետք է հնարավորին ընկալելի և անվտանգ լինի այդ տարիքի երեխաների համար(8 -12 ամսեկան)։Նույնը կարելի է ասել նաև 1-3 տարեկան երեխաների մասին,որոնք արդեն քայլում են ինքնուրույն և իրենց շրջապատող  աշխարհը ուսումնասիրելու ցանկություն ունեն։Այդ աամենակարևոր ժամանակահատվածը ծնողները աչքաթող են անում աննշան ֆիզիկական խնդիրները,որոնք հետագայում ազդում են երեխայի ֆիզիկական առողջության վրա։Դա բացատրվում է ծնողների գիտելիքների և ուշադրության բացակայությամբ։Հաճախ բուժհաստատության աշխատողը չի նկատում այդ աննշան խնդիրները,որովհետև անզեն աչքով և երեխայի մարմինը շոշափելով դրանք չեն երևում։Այդ խնդիրները արտահայտվում են շարժողական գործողությունների ընթացքում,վարժություններ կատարելիս։

Ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետը պետք է ուշադրություն դարձնի երեխաների ֆիզիկական առողջության ,վարժությունների կատարման ճշգրտության և ֆիզիկական կեցվածքի առամձնահատկությունների վրա։

Նախակրթարաններում երեխաների միջև ֆիզիկական կարողությունների տարբերությունները նկատելի են դառնում և, ըստ տարեկան ծրագրավորված օրացույցի, կատարվում են մարմնակրթության դասնթացներ։Մասնագետ դաստիարակի կողմից երեխայի մոտ նկատվելիք ֆիզիկական շարժողական թերացումները պետք է գրանցվի(որպես նորմատիվ պահանջ) մատյանում   և խորհրդատվական կարգով ներկայացվի մարմնակրթության մասնագետին և անպայնան ծնողներին։Նորմատիվ պահանջները պետք է համապատասխանեն երեխաների ֆիզիկական կարողություններին և նպաստեն երեխաների մոտ գիտելիքների ձեռքբերմանը(կատարվեն տնային առաջադրանքների ձևաչափով),հետագայում  գնահատման ձևով խրախուսվեն։

Հիմնական խնդիրներն են երեխաների մոտ՝

1.Գիրություն,ճարպակալում

2.Ֆիզիկական ընդունակությունների թերացում

3.Մարմնի կառուցվածքի թերություններ

4.Դիստրոֆիա։

Գիրությանը,այնուհետև ճարպակալումը,ֆիզիկական ընդունակությունների թերությունները հիմնականում ֆիզիկական անգործության հետևանքներն են,որը բերում է տվյալ խնդիրների առկայությանը։

Դիստրոֆիան անբավարար սնուցման հետևանք է,որը ունի սոցիալական բաղադրիչ՝անբավարար սննդակարքի հետևանքով։

Այս բոլոր խնդիրների լուծման հետևում կանգնած է մեծ ճշգրիտ,մանրակրկիտ ու անհատական աշխատանք ամեն երեխայի խնդրի լուծման համար։

Ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետները պետք է հաշվի առնեն այս բոլոր խնդիրները և լուծման մեթոդներ և միջոցներ գտնեն այս խնդիրները լուծելու համար։

Գիրության և ճարպակալության խնդիրը լուծելու համար հարկավոր են երկարատև զբոսանքներ,քայլարշավներ,բարձունքի հաղթահարումնեև սննդակարքի չափավորում։

Ֆիզիկական թերությունները շտկվում են մարզաձևով զբաղվելը,առավոռյան նախավարժանքը և մարմնամարզական գործիքներով պարապելը։

Մարմնի կառուցվածքի թերությունները շտկվում են բուժական ֆիզկուլտուրայի վարժությունների միջոցով,առանձնահատուկ բեռնվածությամբ և ֆիզիկական վարժությունների ճշգրիտ կատարումով։

Դիստրոֆիան պետք է լուծել սննդակարքի օրապահիկի չափաբաժինների կարգավորված սննդանյութի ընդունումով և ֆիզիկական ցածր բեռնվածության վարժություններով(կարճ տարածության քայլք և այլն)։

Նոյեմբերի 1-5 աշխատաժամանակ

1.11.21

10։00 -12:00 Ծառերի և մարզադաշտերի խնամք

12։00-13:00 սովորողների հետ մարզական պարապմունքներ

15։00-18:00 վոլեյբքլի ծրացուցիչ կրթության մարզումներ

2.11.21

10։00 -12:00 Մարզադաշտերի և դահլիճիխնամք

12։00-13:00 մարզական պարապմունքներ

03.11.21.

10։00-12:00 Մարզադաշտերի խնամք

12։00-13։00 Մարզական պարապմունաներ

14։00-17։00 Լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզում

04.11.21.

10։00-12:00 մարզադաշտերի և մարզադահլիճների խնամք

12։00-13:00 մարզական պարապմունքներ

05.11.21.

10։00-12:00 մարզադաշտերի և մարզասևահների խնամք

12։00-17:00 լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզումներ։

Հոկտեմբերի 25-29 աշխատաժամանակ

25.10.2021.

10։00- 12:30 Բարեկարգման աշխատանքներ,ծառի տնկիների համար նախապատրաստվող հողային աշխատանքներ։

12։30- 13։00 ընդմիջում

13։00-14։00 մարզական ժամ։

14։00-18:00 լրացուցիչ կրթության վոլեյբոլի մարզումներ։

26.10.2021.

9։30-14։00

Մարզադաշտերի և հարակից կանաչապատ տարածքների բարեկարգում

Ֆուտբոլային փառատոն Ծաղկունքում

Օգոստքսի 27-ին Գագարին նախագծի շրջանակներում Ծաղկունք գյուղի ֆուտբոլի մարզադաշտում անցկացվելու է ֆուտբոլային փառատոն,որտեղ մասնակցելքւ են մեր կրթահամալիրի սովորողները՝մեկ խումբ աղջիկ և երկու խումբ տղաներ։Մասնակցության նպատակն է զարգացնել միջհամայնքային կապը կրթօջախների միջև ֆուտբոլային հանդիպումների միջոցով։

https://mskhgagarinproject.wordpress.com/2021/08/17/mrcashar/

Մարզական ընտրության գործունեության ծրագիր

Մարզական ընտրության ծրագիրը ներառում է 4-րդ և 5-րդ դասարանների մարզիկների գործունեությունը։Մարզական գործունեության նպատակն է՝

1.Զարգացնել երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունները,

2.Զարգացնել ֆիզիկական ընդունակությունները,

3.Գիտելիքներ փոխանցել տարբեր մարզաձևերից,

4.Ուսուցանել տարբեր մարզաձևերի կանոնները,

5.Ձևավորել երեխաների մոտ ընկերասիրություն,

6.համատեղ ընդհանուր գործունեություն ծավալել խաղի կանոններին համապատադխան,

7. Անձի մոտ ձևավորել արդար խաղի սկզբունքները։

Ընտրության գործունեությունը կազմակերպվում է մարզադահլիճում կամ մարզադաշտում,կախված եղանակային պայմաններով։Անցկացվում է շաբաթական 4 դասաժամ սկզբունքով՝ երեքշաբթի և ուրբաթ օրերին։

Դասի կառուցվածքում՝ ներգրավիչ և հիմնական,շեշտը դրվում է ֆիզիկական կարողությունների ամրապնդմանը,իսկ հիմնական մասի մյուս հատվածում մարզախաղերի միջոցով այդ կարողությունների կատարելագործմանը։

Ընտրությանբգործունեությունը կարող է իր մեջ ընդգրկել մարզական խաղերի,փառատոնների,մրցաշարերի մասնակցություն,որը անցկացվում է արտադասարանային ծրագրին համապատասխան։Ընտրության գործունեության խումբը կարող է մասնակցել ռազմամարզական,բնապահպանական,ուսումնական և մրցումային ճամբարներին՝կրթահամալիրի տարեկան ծրագրերի շրջանակներում։

Ընտրության գործունեության աշխատանքները ներկայացվում են սովորողների և դասավանդողների բլոգերում։

Լրացուցիչ կրթության գործունեություն 2021-2022 թթ ուսումնական տարում

Օգոստոսի 21-30
Մարզման օրերը

Երկուշաբթի 16։30 -20:00

Չորեքշաբթի 16։00 — 20:00

Ուրբաթ 16։00-20:00

Շաբաթ 12։00-15:00

Մարզական ծավալ՝120- րոպե։

Նպատակը՝

1.Մարզումների միջոցով նպաստել վոլեյբոլ խաղի տիրապետմանը,

2.Զարգացնել ֆիզիկական կարողությունները,

3.Ձեռքբերել ֆիզիկական մասնագիտական հմտություններ,

4.Վոլեյբոլի միջոցով ընկերասիրության և մարզիկին բնորոշ հատկություններ ձևավորել,

5.Մասնակցել դպրոցական,համայնքային,Հանրապետական և միջազգային մրցումներին ու մրցաշարերին,

6.Մասնակցել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի ուսումնական նախագծերին։

Մարզական ակումբի ծրագիր 2021-22թթ.

Նպատակը և խնդիրները

Մարզական ակումբի ծրագիրը նպատակ ունի ներառել վոլեյբոլ մարզաձևով զբաղվող աղջիկներին և տղաներին կրթահամալիրի ուսումնական ծրագրերի շրջանակներում, դասերի և արտադասարանային լրացուցիչ կրթության ընթացքում:Ծրագիրը իր մեջ ընգրկում է այն մեթոդները և միջոցները, որոնք կիրառվում են վոլեյբոլի մարզական մասնագիտացված ակումբներում և նպատակ են հետապնդում պատանի վոլեյբոլիստներին ապահովել պատրաստության այնպիսի չափանիշ ,որը նպաստում է ՀՀ.վոլեյբոլի մրցաշարերում մրցանակային տեղ զբաղեցնելու համար:Ծրագրի մեջ ընդգրկված են պատրաստության բոլոր կողմերը՝ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն,տեխնիկական և տակտիկական պատրաստություն,համալիր պատրաստություն,հոգեբանական պատրաստություն,խաղային պատրաստություն, տեսական պատրաստություն և մրցավարություն:Մարզական ակումբի մարզումները անցկացվում են ՝

Читать далее «Մարզական ակումբի ծրագիր 2021-22թթ.»

Դեպի Արագած

Օգոստոսի 22-ին Ավագ դպրոցի մի խումբ սովորողների հետ մեկնեցինք Արագածը նվաճելու։

Այդ հետաքրքիր աշխատանքը սկսբեց Սուրբ Երրորդության եկեղեցու բակից մինչև Արագածի Քարե լիճ ՝մեքենայով իսկ մյուս հատվածը մինչև գագաթ ՝ոտքով։

Երեխաները ցույց տվեցին իրենց դժվարությունները հաղթահարելու կամքը և համառորեն կամաց- կամաց նվաճեցին բարձունքը։

Ռազմամարզական ճամբար Ծովինարում

Օգոստոսի 9-13-ը Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Երկրապա Կամավորական միության ճամբարում մասնակցություն ունեցա ավագ դպրոցի

9 -րդ դասարանի սովորողների և շրջանավարտների մի խումբ երեխաների հետ։

Ճամբարում անցկացված ժամանակ երեխաները մասնակցեցին զինվորական պատրաստության դասնթացներին և մարզական պարապմունքներին,իսկ ճաշից հետո մենք գնում էինք Սևանի լողափ լողանալու։Ամբողջ ռազմամարզական գործունեությունը անցնում էր օրակարգին համապատասխան։